Welcome to Comuna Coroiesti, judetul Vaslui   Apasa pentru a asculta! Welcome to Comuna Coroiesti, judetul Vaslui Powered By GSpeech

Aparatul primarului

aparatul primarului

Primarul are in subordinea sa un aparat propriu ce comunica cu locuitorii comunei....

Citeste mai mult

Hotarari CL

hotarari cl

Hotararile CL sunt supuse votarii si se refera la buna functionare a comunitatii...

Citeste mai mult

Documente contabile

documente contabile

Aici va sunt prezentate bugetul, bilantul, rectificarile si alte acte privind banii comunei

Citeste mai mult

Declaratii de avere

declaratie de avere si interese

Aici gasiti declaratiile de avere si interese ale membrilor CL si functionarilor publici...

Citeste mai mult

Contact

contact

Printr-un singur click luati legatura cu noi privind problemele pe care le aveti

Citeste mai mult

Coroiesti

-          scoala noua;

-          aductiune de apa;

-          camin cultural .

Chilieni

-          dispensar medicinal;

-          magazin ;

-          scoala;

-          biserica;

-          zona ferita de inundatii .

Hreasca

-          comunitatea religioasa;

-          curent electric

-          drumuri pietruite

-          scoala;

-          forta de munca .

Mireni

-          scoala noua ;

-          dezvoltarea comertului;

-          distanta mica fata de oras;

-          existanta  unui  asistent medical in localitate;

-          existenta unui factor postal ;

-          cadrul natural ;

-          forta de munca .

Movileni

-          intretinerea drumului judetean;

-     nod rutier.

 

Puncte slabe (neajunsuri) ale satului;

Coroiesti

-          lipsa locurilor de munca;

Chilieni

-          lipsa telefonie;

-          lipsa mijloace mecanizare

-          saracie;

-          populatie imbatranita .

Hreasca

-          lipsa spatiu adecvcat pentru cabinet medical;

-          lipsa dispensar veterinar;

-          lipsa locuri de munca;

Mireni

-          neorganizarea comunitatii locale;

-          fonduri insuficiente;

-          lipsa oficiu postal;

-          drum judetean;

-          nivel scazut din cauza izolarii satului .

Movileni

-          forta de munca imbatranita;

-          saracie .

 

Amenintari 

1. Creşterea disparităţilor inter şi intrazonale;

2. Lărgirea UE va duce la creşterea competiţiei pentru produsele agricole, putând defavoriza unele sectoare tradiţionale ;

3. Migraţia masivă a tineretului catre zonele urbane sau chiar in afara tarii datorită lipsei locurilor de muncă;

4. Neaprobarea proiectelor propuse de primarie;

5. Criminalitatea;

6. Violurile;

7. Infractiunile si furtul;

8. Intretinerea mediului.

 

Oportunitati 

 

1. UE alocă fonduri substanţiale pentru protecţia mediului şi resurse umane ;

2. Potenţial crescut pentru agricultură ecologică, in mod special apicultura, pomicultura si zootehnia;

3. Disponibilitatea forţei de muncă pentru recalificare şi dezvoltarea abilitaţilor;

4. Cresterea performantei institutionale a administratiei publice prin implementarea coerenta si generalizata de sisteme informatice integrate, in contextul realizarii la nivel de judet unei retele intranet;

5. Integrarea in programele de raspandire a instrumentelor IT, in eventualitatea organizarii unor cursuri de instruire si perfectionare conform modelului „Licentei Europene de Operare pe Calculator” (ECDL);

6. Initierea unor contacte directe cu institutii si organizatii regionale si internationale sau alti parteneri interni si externi;

7. Evitarea cresterii numarului de someri prin adoptarea liniilor directoare ale Uniunii Europene privind ocuparea fortei de munca, cresterea mobilitatii, flexibilitatii si adaptabilitatii fortei de munca, garantarea sanselor egale, dezvoltarea spiritului intreprinzator al angajatorilor si al persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca;

 

 

VIZIUNEA SI OBIECTIVELE PRIVIND DEZVOLTAREA ECONOMICO-SOCIALA A COMUNEI  

 

Viziunea de dezvoltare economico-sociala

 

„Dezvoltarea durabila si echilibrata a zonei, implicit a comunei,  prin crearea si sustinerea unui mediu economic - social competitiv, stabil, sanatos si diversificat, care sa asigure cresterea economica continua si cresterea calitatii vietii cetatenilor”

Obiective strategice

Analiza resurselor si a problemelor cu care se confrunta , a necesitatilor si  prioritatilor de dezvoltare, a masurilor de interventie in baza prerogativelor legale, conferite Consiliului Local Coroiesti, face necesara identificarea unor obiective strategice menite sa constituie cadrul necesar unei evolutii economico – sociale adecvate pentru perioada 2008-2013.

In acest scop Consiliul Local Coroiesti isi propune urmatoarele obiective:

 

Obiective specifice

- drumuri comunale;

- aductiune de apa;

- plantarea terenurilor degradate;

- construirea unei scoli in satul Chilieni;

- construirea unui pod armat in localitatea Chilieni;

- construirea unui pod in satul Mireni;

- construirea unui pod in satul Coroiestii de jos, la fostul CAP .

Domeniile prioritare care necesita investitii in comuna 

-          drumul Movileni-Mireni;

-          drumul Coroiestii de jos- strategic;

-          pod Mireni;

-          pod Coroiesti de jos;

-          drum comunal Pacuraresti-Chilieni;

-          microbuze noi ;

-          camin cultural Mireni;

-          brutarie;

-          targ (iarmaroc) .

Prezenta strategie a fost  conceputa pentru a sprijini, prin mijloace si instrumente specifice administratiei publice locale, atingerea obiectivelor  strategice de dezvoltare economico – sociala a localitatii, in concordanta cu actiunile prevazute in Programul de Guvernare 2007 – 2013 si are in vedere urmatoarele:

  • Cresterea gradului de absortie a fondurilor nerambursabile puse la dispozitia judetului, cresterea capacitatii institutionale a administratiei publice locale cu privire la derularea fondurilor de preaderare, de coeziune si a celor structurale;
  • Reabilitarea si modernizarea unitatilor de invatamant, inclusiv prin generalizarea instruirii in domeniul folosirii tehnicii de calcul si invatarii intensive a limbilor straine; organizarea de cursuri sportive ;
  • Reabilitarea si modernizarea unitatilor de cultura, inclusiv asigurarea bazei materiale necesara punerii in valoare, prin programe si actiuni concrete, a elementelor culturale traditionale;
  • Punerea in practica a reglementarilor legale privind protectia sociala;
  • Integrarea agriculturii si dezvoltarii rurale in Politica Agricola Comuna a Uniunii Europene, prin stimularea transformarii gospodariilor taranesti in ferme familiale cu caracter comercial, incurajarea parteneriatului public – privat pentru valorificarea corespunzatoare a produselor agricole, modernizarea infrastructurii rurale, implementarea tehnicilor agricole moderne si performante, asigurarea cadrului urbanistic pentru dezvoltarea economico – sociala durabila a localitatii, cresterea calitatii drumurilor si podurilor comunale ;
  • Implementarea prevederilor din Programul de Aderare la  Uniunea Europeana, privind consolidarea capacitatii de gestionare a deseurilor, a capacitatii de protectie a naturii, realizarea infrastructurii de prevenire a poluarii .

 

 

PROGRAMUL CONSILIULUI LOCAL COROIESTI DE DEZVOLTARE ECONOMIC –  SOCIAL A COMUNEI COROIESTI , IN  PERIOADA 2008 - 2013

 

 

A. INTEGRARE EUROPEANA

Nr. crt.

Obiectivul

Actiunea

Perioada

1

Fundamentarea po-liticilor publice pe principiile si orien-tarile formulate in documentele Uniunii Europene

-Elaborarea si adoptarea de hotarari, strategii si programe pe baza Strategiei de Dezvoltare Durabila a Uniunii Eropene, Politicilor de  Dezvoltare Regionala, Politicii Agricole Comune si altor documente programatice ale Uniunii Europene;

-Realizarea unui plan de actiune pentru imple-menatarea politicilor publice ale UE la nivel de comuna;

2008- 2009

2

Cresterea gradului de absortie a fondu-rilor nerambursa-bile la nivel de comuna

-Elaborarea unui portofoliu de proiecte pentru dezvoltarea economico- sociala a comunei in vederea accesarii fondurilor europene;

-Intocmire si depunerea de cereri de finantare, in vederea obtinerii de fonduri externe neram-bursabile, in cadrul programelor pentru care comuna Coroiesti este aplicant eligibil;

-Mediatizarea programelor guvernamentale, ale Delegatiei Comisiei Europene si ale organiza-tiilor din tara si strainatate prin care se acorda asistenta financiara Romaniei;

2008 - 2009

3

Cresterea capacita-tii institutionale a administratiei pu-blice in ceea ce pri-veste procedurile europene cu privire la derularea fondu-rilor de preaderare, de coeziune si a celor  structurale

-Pregatirea functionarilor publici in vederea acccesarii fondurilor europene;

-Realizarea unor proiecte de infrastructura:

a. Construirea a doua gradinite cu program normal in localitatea Coroiesti si Hreasca

b. Modernizarea următoarelor şcoli:

- scoala cu clasele I-IV Coroiesti de jos;

-  scoala cu clasele I-IV Chilieni;

-  scoala cu clasel I-IV Movileni .

c. Reabilitarea drumurilor comunale:

Pietruire

- DC 80A de la Movileni spre Mireni (6 km).

- DC 80B de la Pacuraresti la Chilieni (2,5 km).

- Asfaltare  , fonduri FADR ;

d. Construirea următoarelor poduri:

- Podul metalic intre Chilienii de sus si Chilienii de jos : lungime 50 m;

- Podul metalic intre Coroiesti jos si Catun Sat Nou: lungime 30 m;

- Pod din beton armat in localitatea Chilieni;

- Pod in loc. Mireni;

- Podet in localitatea Movileni spre Hreasca

e. Decolmatarea următoarelor ape:

- Parâul Hreasca in localitatea Movileni: lungime 800 m;

- Pârâul Dumbrava intre localitatile Movileni-Mireni: lungime 1,2 km;

- Paraul Pereschiv intre Chilieni-Coroiesti de sus si Coroiesti de jos 400 m .

f. Realizare  canalizare cu  staţie

de epurare a apelor menajere: lungime 3 km. in localitatea Mireni

h. Aducţiuni de apă: lungime 3 km in localiataea Mireni .

i. Construirea de fântâni publice:

- 5 fântâni în fiecare sat al comunei;

j. Amenajarea platformelor  de gunoi:

- satele Coroiesti jos, Movileni, Hreasca, Chilieni .

k. - Constructia unei baze sportive de tipII in localitatea Coroiesti

l. Reabilitare  cămin cultural in localitatea Mireni.

- Terminarea lucrarilor de constructie ale caminului cultural Mireni .

2008 – 2009

2008-2009

B. PROTECTIE SOCIALA

Nr. crt.

Obiectivul

Actiunea

Perioada

1

Sensibilizarea si informarea opiniei publice asupra drepturilor persoa-nelor asistate

Actiuni de mediatizare in vederea imbunatatirii atitudinii si comportamentului general privind problematica integrarii in societate a persoa-nelor cu probleme de ordin social si a familiilor acestora

2008 – 2009

2

Crearea unui centru de suport si asistenta pentru copiii si familiile in aflate in dificultate, localitatea Mireni, comuna Coroiesti, jud. Vaslui

Prevenirea abandonului si institutionalizarii copiilor, a abandonului scolar prin asigurarea pe timpul zilei a unor activitati de ingrijire, educatie, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viata independenta, orientare scolara si profesionala pentru copii, cat si pentru parinti sau reprezentantii legali, precum si pentru alte persoane care au in ingrijire copii .

2008 – 2009

 

 

 

PROTECTIA MEDIULUI INCONJURATOR

 

Nr.

Crt.

Obiectivul

Actiunea

Perioada

2.

Consolidarea capa-citatii de gestionare a deseurilor

-implementarea  sistemului de management integrat al deseurilor solide ;

-Organizarea de puncte de colectare selectiva a deseurilor, inclusiv de ecarisaj

2008 - 2013

3

Asigurarea, in per-manenta, a calitatii apei potabile

Monitorizarea calitatii apei potabile

2008 - 2013

 

 

Proiecte  prioritare ale Consiliului local Coroiesti

 

Reabilitare drumuri comunale

 

Proiectul prevede asfaltarea si pietruirea drumurilor comunale care asigură legătura între obiectivele socio-culturale amplasate pe teritoriul comunei Coroiesti (biserici, şcoli, grădiniţe, dispensar, cămin cultural) si obiective aflate pe alte teritorii . Lungimea totală a drumurilor ce urmează a fi reabilitate este de 8 Km,

Valoare estimata: 943 mii lei :

Termen de executie : 2012

Susra de finantare: Bugetul local

 

 

Aductiune apa in localitatea Hreasca

Valoarea estimata: 8 mii lei

Termen de executie: 2009

Sursa de finantare: Bugetul local

Infiinatare retea publica de  canalizare cu  statie  de epurare  in localitatea Mireni

Lungime totală: 3 Km

Valoare estimata: 3936 RON

Surse de finanţare : FEADR

Termen de execuţie: 2008-2013

 

Infiintare retea publica de apa in localitatea Mireni

Valoare estimata: 3888 RON

Lungime totala: 3 km

Termen de executie: 2008-2013

Sursa de finantare: FEADR

Pietruirea drum comunal de la DJ243B (sat Movileni) pana la podul de peste raul Dumbrava din sat Mireni

Valoarea investitiei: 4800 RON

Lungime totala: 6 km

Termen de executie: 2008-2013

Sursa de finantare: FEADR

Construirea de scoli si gradinite in comuna

Numar de scoli: 2

Numar de gradinite: 2

Valoarea estimata: 6.246 RON

Sursa de finantare : Ministerul educatiei si cercetari

 

Construire pod armat peste paraul Pereschiv in localitatea Chilieni

Lungime:  18 m

Valoare estimată: 1.150  RON

Surse de finanţare:  fonduri proprii si fonduri externe nerambursabile

 

Amenajarea platformelor de gunoi

Valoare estimată: 1156 RON

Surse de finanţare:  Buget local

 

Reparatii capitale la scolile cu clasele I-IV  din localitatea Mireni si Coroiesti de Sus

Valoare estimata: 250 mii lei .

Reabilitare Camin Cultural in localitatea Mireni

Valoare estimata: 1050 mii lei .

Termen de executie: 2008-2013

Sursa de finanate: partial din credit bancar si buget local pe termen mediu

Construirea unei baze sprotive cu teren de handbal tip II

Sursa de finantare : Guvernul Romaniei si Consiliul Local Coroiesti

Construirea unui centru de suport si asistenta pentru copiii si familiile in dificultate, in localiatea Mireni, comuna Coroiesti .

Sursa de finantare: Fonduri nerambursabile .

 

Achizitie autospeciala I.S.U.

Sursa de finanatare : FEADR si MIRA

Pietruirea DC.155 Movileni-Hreasca

Sursa de finantare : FEADR si Consiliul local Coroiesti

Modernizare a infrastructurii agricole, drumuri de acces si drumuri agricole

de exploatatie: Drum Vicinal 32 (DE32), in comuna Coroiesti, judetul Vaslui

Valoare estimata: mii lei .

Termen de executie: 2008-2013

Lungimea totala: 6,4 km (2.56 ha)

Sursa de finanate: FEADR, masura 1.2.5. a

Scroll to top
Apasa pentru a asculta! Powered By GSpeech